100 let Březovského vodovodu

Jednou větou

  • Brno je zásobováno z Březové nad Svitavou již přes sto let velmi kvalitní vodou z litinového potrubí, které ani teď nepotřebuje opravy a celé dílo bylo vybudováno bez mechanizace za 3 roky (!)

Podrobněji

  • o výstavbě se začalo rozhodovat už na konci 19. stol., kvůli klesající kvalitě vody ve svratce a tedy problematické úpravě v Pisárkách
  • nejdříve byly testovány bližší místa a nakonec rozhodnuto pro Březovou a byla testována vydatnost pramenů
  • samotná výstavba bez mechanizace trvala pouhé 3 roky (celého vodovodu!)
  • litinové potrubí bylo v roce 1999 důkladně chemicky analyzováno a bylo zjištěno, že plně vyhovuje a další kontrola je doporučena za 50 let
  • voda z prameniště má pro litinu vhodné složení (ani ji nekoroduje, ani se neusazuje, naopak vytváří ochranný film s fosforem, který chrání potrubí proti plynným součástem ve vodě
  • samotné prameniště není perfektně chráněno proti proniknutí z povrchu, takže již ve 30. letech došlo k postupnému rozšíření ochranného pásma a zalesňování okolí

Zdroj

Brněnské kanalizace a vodárny: 100 let I. březovského přivaděče https://www.youtube.com/watch?v=m0SzQ6vsvpQ