Bash scripting - dual monitors

Přepínání monitorů

Pro jednoduché přepínání mezi nb monitorem a rozšiřujícím monitorem stačí krátké skripty:

 • onlybig-xrandr-settings
 • custom-xrandr-settings

Scripty mám v rootu a přepínám jednoduše přes terminál napsáním:

 • ./
 • prvních pár písmen názvu scriptu
 • stisknutím tab (doplnění názvu)
 • enter

Ve výsledku tedy napíšu třeba:

./onlybig-xrandr-settings

onlybig-xrandr-settings

Přepne pouze na vnější monitor (používám od chvíle, kdy mi odešel monitor v nb :) )

# If an external monitor is connected, place it with xrandr

# External output may be "VGA" or "VGA-0" or "DVI-0" or "TMDS-1"
EXTERNAL_OUTPUT="VGA1"
INTERNAL_OUTPUT="LVDS1"
# EXTERNAL_LOCATION may be one of: left, right, above, or below
EXTERNAL_LOCATION="right"

case "$EXTERNAL_LOCATION" in
    left|LEFT)
        EXTERNAL_LOCATION="--left-of $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    right|RIGHT)
        EXTERNAL_LOCATION="--right-of $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    top|TOP|above|ABOVE)
        EXTERNAL_LOCATION="--above $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    bottom|BOTTOM|below|BELOW)
        EXTERNAL_LOCATION="--below $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    *)
        EXTERNAL_LOCATION="--left-of $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
esac

xrandr | grep $EXTERNAL_OUTPUT | grep " connected "
if [ $? -eq 0 ]; then
  xrandr --output $INTERNAL_OUTPUT --off --output $EXTERNAL_OUTPUT --auto --primary
else
  xrandr --output $INTERNAL_OUTPUT --auto --primary --output $EXTERNAL_OUTPUT --off
fi

custom-xrandr-settings

Přepne na rozšíření plochy o druhý monitor.

# If an external monitor is connected, place it with xrandr

# External output may be "VGA" or "VGA-0" or "DVI-0" or "TMDS-1"
EXTERNAL_OUTPUT="VGA1"
INTERNAL_OUTPUT="LVDS1"
# EXTERNAL_LOCATION may be one of: left, right, above, or below
EXTERNAL_LOCATION="right"

case "$EXTERNAL_LOCATION" in
    left|LEFT)
        EXTERNAL_LOCATION="--left-of $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    right|RIGHT)
        EXTERNAL_LOCATION="--right-of $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    top|TOP|above|ABOVE)
        EXTERNAL_LOCATION="--above $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    bottom|BOTTOM|below|BELOW)
        EXTERNAL_LOCATION="--below $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    *)
        EXTERNAL_LOCATION="--left-of $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
esac

xrandr |grep $EXTERNAL_OUTPUT | grep " connected "
if [ $? -eq 0 ]; then
  xrandr --output $EXTERNAL_OUTPUT --off
  xrandr --output $INTERNAL_OUTPUT --auto --primary --output $EXTERNAL_OUTPUT --auto $EXTERNAL_LOCATION
  # Alternative command in case of trouble:
  # (sleep 2; xrandr --output $INTERNAL_OUTPUT --auto --output $EXTERNAL_OUTPUT --auto $EXTERNAL_LOCATION) &
else
  xrandr --output $INTERNAL_OUTPUT --auto --primary --output $EXTERNAL_OUTPUT --off
fi

Photo credit: Håkan Dahlström, cc