Citace a výpustek

Problém s citacemi a výpustkem - co je citace? Co je výpustek? Jakými závorkami obalit výpustek v citaci?

… je výpustek (autor napíše v textu)
(…) je (zřejmě) výpustek, když jsem autor textu a vypouštím něco z citace
[…] vypouštím něco v (cizím) citovaném textu

Co jsem k problematice našel:

Ve výsledku tedy zřejmě:

Autor napíše
Jak nám říká ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, Část první, Základní ustanovení, § 1 - Předmět úpravy: "Zákon upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání (...) a výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady."

A editor zapíše
"Jak nám říká ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, Část první, Základní ustanovení, § 1 - Předmět úpravy: ‚Zákon upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání (...) a výkon státní správy [...] silničními správními úřady.‘"

Pozn.: Všimněte si různých uvozovek v druhé části!
http://publications.europa.eu/code/cs/cs-240203.htm - různé uvozovky

Tags: