Dopravní obsluha

Před pár lety jsem si poctivě našel, co přesně znamená ta "dopravní obsluha", abych zjistil, že v 90% případů tam vjet nemůžu a s tím jsem žil dodnes. Dnes mi byly otevřeny oči, že od 2015 je nová vyhláška, která těch 90% celkem solidně sráží na reálnou šanci do takového zákazu vjet, třeba proto, že už nemusím jako řidič za značkou bydlet, ale stačí, aby tam bydlela přepravovaná osoba (což by dřív člověk asi ukecal, ale teď je to plně legální).

Navíc i čitelnost té vyhlášky mi přijde lepší, takže díky za takové úpravy zákonů :)

Přesněji z: Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-30

Se stalo: Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294/zneni-20160321

Tags: