Dva monitory na Kubuntu 9.10

Úvodem

Pokud řešíte jakékoliv problémy s více monitory na Ubuntu/Kubuntu jako první zkuste vypnout speciální efekty (s nimi je rozchození rozšířené plochy mnohem větší oříšek).

Po delším hledání na netu a zkoušení několika variant jsem dospěl k závěru, že ideálním řešením, jak rozšířit plochu na Kubuntu 9.10, je využít automatický skript, který při zapnutí Xek zjistí připojení sekundárního monitoru a vše patřičně nastaví.

Mimochodem v (U/K)ubuntu 9.10 už sám od sebe není Xorg.conf.

Zjištění výstupů

Zjistit výstupy lze jednoduše příkazem:

xrandr -q

Na displeji se zobrazí něco jako:

Screen 0: minimum 320 x 200, current 2944 x 1080, maximum 4096 x 4096
VGA1 connected 1920x1080+1024+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
  1920x1080   60.0*+
  1280x1024   75.0
  1152x864    75.0
  1024x768    75.1   60.0
  832x624    74.6
  800x600    75.0   60.3
  640x480    75.0   60.0
  720x400    70.1
LVDS1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 286mm x 214mm
  1024x768    60.0*+  85.0   75.0   70.1   60.0*  50.0
  832x624    74.6
  800x600    85.1   72.2   75.0   60.3   56.2
  640x480    85.0   72.8   75.0   60.0   59.9
  720x400    85.0
  640x400    85.1
  640x350    85.1
DVI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
TV1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)

Což znamená že mám aktivní výstupy VGA1 a LVDS1

Automatický skript

Pro automatické rozšiřování plochy je potřeba ve složce

/etc/X11/Xsession.d

vytvořit soubor 45custom_xrandr-settings (důležité je i to číslo 45 na začátku, které určuje pořadí vykonávání skriptů ve složce při startu Xek).

Do tohoto souboru je třeba zapsat například:

# If an external monitor is connected, place it with xrandr

# External output may be "VGA" or "VGA-0" or "DVI-0" or "TMDS-1"
EXTERNAL_OUTPUT="VGA1"
INTERNAL_OUTPUT="LVDS1"
# EXTERNAL_LOCATION may be one of: left, right, above, or below
EXTERNAL_LOCATION="right"

case "$EXTERNAL_LOCATION" in
    left|LEFT)
        EXTERNAL_LOCATION="--left-of $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    right|RIGHT)
        EXTERNAL_LOCATION="--right-of $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    top|TOP|above|ABOVE)
        EXTERNAL_LOCATION="--above $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    bottom|BOTTOM|below|BELOW)
        EXTERNAL_LOCATION="--below $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
    *)
        EXTERNAL_LOCATION="--left-of $INTERNAL_OUTPUT"
        ;;
esac

xrandr |grep $EXTERNAL_OUTPUT | grep " connected "
if [ $? -eq 0 ]; then
  xrandr --output $EXTERNAL_OUTPUT --off
  xrandr --output $INTERNAL_OUTPUT --auto --primary --output $EXTERNAL_OUTPUT --auto $EXTERNAL_LOCATION
  # Alternative command in case of trouble:
  # (sleep 2; xrandr --output $INTERNAL_OUTPUT --auto --output $EXTERNAL_OUTPUT --auto $EXTERNAL_LOCATION) &
else
  xrandr --output $INTERNAL_OUTPUT --auto --primary --output $EXTERNAL_OUTPUT --off
fi

Čerpáno z http://bealetech.com/blogs/sean/2009/12/kubuntu-910-dual-monitors

Update

Pokud si nastavíte (jako já) například klonovaný výstup na projektor pomocí System → KRandRTray, přestane vám pravděpodobně automatický skript fungovat (po jeho spuštění a nastavení všeho se spustí KRandRTray a všechno zvorá).

Vše se dá naštěstí napravit. Stačí mrknout do ~/.kde/share/config/krandrrc a umazat nastavení, které se týká například projektoru. Vše pak běhá, zase jak má.

Photo credit: Håkan Dahlström, cc