Mountování .iso v Kubuntu 9.10

Mountnutí média:
sudo mkdir /media/iso
sudo mount -t iso9660 filename.iso /media/iso -o loop
ls -la /media/iso

Odmountnutí:
sudo umount /media/iso

Příklad pro RA
cd ~/.wine/dosdevices/
ln -s /media/iso/ d:
ln -s ~/Games/CD1_ALLIED_DISC.ISO d::

Spuštění RA (běh pouze na jednom jádře)
taskset 1 nice -n 19 wine ra95

Tags: