Obrázky v Matlabu

Matlab a typy obrázků

Ukládání obrázků

Nejlepší je ukládat matlabovské obrázky v nativním formátu .fig, protože se jedná o uložená raw data, takže je možné obrázek v matlabu později otevřít, libovolně data upravit a exportovat do jiných formátů co jsou potřeba (.jpg či lépe šup do latexu v křivkách jako .eps).

Jak načíst data z .fig

Otevřít .fig v matlabu a zjistit jaké typy obsahuje posledně otevřený obrázek:

h = get(gca,'Children')
t = get(h,'Type')

Výstup bude například:

h =

 1.0e+003 *

  2.4750
  2.4740
  2.4700


t = 

  'line'
  'line'
  'line'

Obrázek tedy obsahuje sady dat typu 'line'.

Pro přístup k těmto datům stačí vybrat, kterou sadu chceme a přistoup k ní například:

 xy = get(h(1),{'XData','YData'})

Pro snazší následné plotování jde nejlépe

[x,y] = deal(xy{:});

... a máte k dispozici původní data, která vytvořila uložený .fig. Ejoy.

Tags: