Přednáška Science Café - svět vzdělává

Přednáška od společnosti Scio o vzdělávání.

Jednou větou

Přednáška poukazující na zamrzlost aktuálně fungujícího výchovného systému a poukázání na fakt, že většinu co potřebujeme, se naučíme jinde a nástin nových "služeb" umožňujících moderní vzdělávání.

Pár myšlenek

 • svět se rychlě mění a posouvá, ale vzdělávání (škola) stojí na místě - nikomu by nedělalo problém poslat děti do školy ve stylu 1. republiky, ale do nemocnice z 1. republiky by se nechtělo nikomu
 • v dnešní době většinu věcí člověk zná odjinud než ze školy
 • každý by se měl zamyslet odkud získal informace co zná
 • děti tráví na počítači a u televize víc času než ve škole
 • scénáristé počítačových her ví, jak udržet děti u hry, jak je odměňovat (škola to neumí a využívá nevhodné prostředky - pomalu ve stylu drába za Marie Terezie)
 • děti ví, že se učí něco, co nebudou víceméně potřebovat (svět za 50 let bude úplně jiný) a perzekutivní metody (špatná známka apod.) co mají učitelé k dispozici, fungovaly před sto lety, ale dnes jsou k ničemu
 • dnes jsou často důležité softskills (práce ve skupině, vedení lidí...), IT atd. ...ani jedno se na školách vlastně neučí (a učitelé to navíc často umí hůř než žáci)
 • HP a Yahoo vyhledávají ve WoWku Guildmastery a nabízí jim manažerské posty (jsou schopní v softskills - ale samozřejmě ne všem to jde i ve skutečném životě)
 • hrací plocha WoWka vs. ovládání dopravního letadla - děti se jako zábavu učí velmi sofistikované ovládání
 • v dnešní době je možné se velmi kvalitně vzdělávat doma u PC - přednášky z MIT či Standfordu na webu, Khanacademy atd.
 • proč nezapojit děti do dění - proč nevzít mladé studenty na poradu vedení školy (osobní pozn.: my instruktory na poradách oddílu máme - již od 15 let je začínáme zapojovat do rozhodovací role - to je velmi dobře!)

Zajímavé odkazy

 • Khanacademy - vzdělání zdarma ve všemožných oborech
 • Classdojo - systém ve stylu online žákovské, který hravou formou sbližuje učitele, děti a školu
 • k tomu bych sám přidal ještě Duolingo - zdarma učení jazyků

Zdroj: Sciencecafe

Tags: