Pro Archia Poeta

Výsledek pomoci s přípravou jakéhosi referátu. Značná část je peklad wiki do češtiny.

(M. Tvlli Ciceronis pro A. Licinio Archia poeta oratio)

Pro Archia Poeta je řeč Marca Tullia Cicera na obranu Aula Licina Archia, básníka nařčeného z toho, že není římským občanem. Předpokládá se, že toto obvinění bylo politicky mířeno proti L. Lucullovi přes Archia. Básník byl původně Řek, ale již dlouhou dobu žil v Římě. Dopis od Cicerona Atticovi rok po soudu se zmiňuje o Archiovi, ale neexistuje žádný důkaz o tom, jak soud skončil.

Historické pozadí
Licinius Archias se narodil v Antiochu okolo roku 120 př.n.l a přišel do Říma v roce 102 př.n.l. Bylo to právě zde, kde si vydělal jako básník a získal patronát římského generála a politika L. Luculla. Archias psal básně o generálových vojenských činech a v roce 93 př.n.l. mu Lucullus pomohl získat občanství v municipiu Heraclea. Od té doby se Archias natrvalo usídlil v Římě, aby se pořádně připravil na získání plného římského občanství. Právě v Římě se Archias stává rádcem a učitelem Cicerona v jeho ranném studiu rétoriky.

Archias nabyl práva stát se římským občanem díky Lex Iulia de Civitate Latinis (90 př.n.l.) a Lex Plautia Papiria de Civitate Sociis Danda (89 př.n.l.). Lex Iulia umožňoval všem obyvatelům municipia na Apeninském poloostrově stát se římským občanem pod podmínkou, že nebojovali proti Římu v Občanské válce (91-88 př.n.l.).

Základ obžaloby a obhajoby
V roce 65 př.n.l., římský senát odhlasoval Lex Papia de Peregrinis, který byl namířen proti falešným žádostem o občanství a vypověděl cizince z Říma. Je pravděpodobné, že právě kvůli tomuto zákonu byl Archias souzen. Cicero přišel hájit svého bývalého učitele k soudu v roce 62 př.n.l., jen měsíc po předání známé Řeči proti Catillinovi.

Obžaloba si zakládala na čtyřech obvinění proti Archiovi:

 • nebyl žádný oficiální zápis o Archiovi jako o občanovi Heraclea
 • Archias nesetrvává trvale v Římě
 • záznamy praetorů z roku 89 př.n.l., které uvádí Archiovo jméno, jsou nedůvěryhodné
 • Archias se neobjevuje na Římských soupiscích listin pořízených v době, ve které tvrdí, že v Římě žil

Cicero hájil, že není žádný oficiální zápis o Archiovi v Heracleu, protože zápisová kancelář byla zničina během Občanské války a představitelé Heraclea svědčili, že

 • Archias byl opravdu občan
 • Archias má dům v Římě
 • objevil se také v záznamech praetora Metelluse, který je věrohodný
 • Archias se neobjevil na Římských soupisech, protože pokaždé, když byly pořizovány, byl na tažení s Lucullem

Kvůli Archiově blízkému spojení s Lucullem byl případ pravděpodobně politickým útokem mířeným na Luculla jedním z jeho mnoha nepřátel. Úhlavním nepřítelem a tím, který by mohl získat mnoho potupením Luculla byl Cn. Pompeius Magnus.

Struktura řeči

 • Exordium - úvod, začátek (1 – 41)
 • Narratio - vypravování (42 – 89)
 • Refutatio - vyvrácení (90 – 143)
 • Confirmatio - utvrzení (144 – 375)
 • Peroratio - závěr řeči (376 - 397)

Zdroje
Jedná se o částečný překlad článku http://en.wikipedia.org/wiki/Pro_Archia_Poeta [23.3.2009]

Tags: