Šetření vody aneb Vírská přehrada

Zpátky z tábora po 14 dnech strávených v lese, bez elektřiny, s ručně pumpovanou vodou jsem se přistihl, jak spěšně zavírám kohoutek, abych to nemusel napumpovat. Navíc vím, že i děti se na táboře takhle upozorňovaly na šetření vodou. Prostě živá zkušenost je milionkrát lepší než když ve škole slyší "vodou by se mělo šetřit", aneb mimoškolní vzdělání v praxi :)

Navíc jsme byli kousek od Vírské přehrady, která zásobuje část Jihomoravského kraje, tak člověka hned napadne, jak se díky tomu dozvěděl, že privatizace vodáren a následný růst cen v 90. letech zkrouhnul spotřebu vody domácností na polovinu (Zdroj http://www.infoprovsechny.cz/request/informace_o_stavu_v_zasobovani_p) ... trošku opak tragédie obecní pastviny, i když tady jde samozřejmě o něco trošku jiného.

K Vírské přehradě je vůbec zajímavé, že z důvodu předpokladu růstu spotřeby vody bylo od 80. let plánováno vybudování Vírského oblastního vodovodu, začal se stavět 1988, ale po roce 1993 už ho stát nechtěl financovat, takže ho za svoje dobudovalo Brno a okolní obce.

Vtipné je, že kvůli změně režimu a deregulaci spotřeba dál nestoupala, ale naopak klesla na zmíněnou půlku. Teď je vodovod využíván jen ze zlomku kapacity (projektován na průtok 2300 l/s, kapacita snížena na 1150 l/s a využívána cca 50 l/s :D ) a zajišťuje pouze cca 5% zásobování Brna a okolí vodou. Dostavěním si Brno ale zajistilo hustej luxus toho, že kdyby vypadl II. březovský vodovod (jinak zabezpečující 68% spotřeby vody), Vír by to dokázal pokrýt! :O

Zdroje: http://www.prehradavir.cz/historie-vodarenske-vyuziti-vir-i/ https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrsk%C3%BD_oblastn%C3%AD_vodovod

Tags: