Produktivita

OKR (Objectives and Key Results)

  • OKR = Objectives and Key Results - je to metoda jak si stanovit cíl a měřitelné postupové body - výsledky
  • dají se tím pěkně stanovit cíle pro celou organizaci a tím provázat práci všech se společným hlavním cílem
  • návod jak to vše hezky sázet do Trella a mít z toho radost