Vychytávky v Latexu

Jestli ti Latex ještě nefunguje, mám tu článek jak rozchodit Latex na Kubuntu.

Jinak toto jsou poznámky co jsem nasbíral během několika semestrů během kterých používám Latex na psaní semestrálních prací apod.

Spojení buňek v tabulce

Je třeba volat balíček multirow

\usepackage{multirow}

Následně se použije například

\multirow{2}{*}{textbf{Charakteristika}}
& \multicolumn{4}{|c|}{textbf{Materiály}}

Problém s pomlčkou v cline

Pokud je potřeba v buňce mít horizontální čáru jen od sloupce A do sloupce B, tak není možné použít pouze příkaz cline{A-B}, protože v czech babelu je pomlčka tzv. aktivní znak, takže se musí použí příkaz shorthandoff:

\shorthandoff{-}
...
\cline{1-2}
...
\shorthandon{-}

Horizontální přetékání odstavce

Pokud v nějakém odstavci přetéká text (nejčastěji kvůli dlouhému nedělitelnému slovu), lze použít prostředí sloppypar, které upraví mezery mezi slovy méně striktně a docílí tak správného uspořádání odstavce (někdy mohou vzinkout až příliš velké mezery):

\begin{sloppypar}
zrádný odstavec
\end{sloppypar}

Jak napsat stupně Celsia

Nejlépe vypadá asi:

Dnes je 20$^circ$C

Nečíslování nadpisů a vyřazení z obsahu

Docílí se toho pomocí *, například:

\section*{Introduction}
\subsection*{Test}

Seznam typu typu (a), (b)

Je potřeba použít balíček:

\usepackage{enumerate}

Potom lze psát:

\begin{enumerate}[(a)]
\item první
\item druhý
\end{enumerate}

Vychytávky s matematikou

Je potřebný balíček amsmath:

\usepackage{amsmath}

Rovnice na víc řádků

Stačí použít prostředí split (nutný amsmath)

begin{equation}
begin{split}
A = & a + b + c + (prvni radek)
    & + d + e + f (druhy radek zarovnan pod prvni)
end{split}
end{equation}

Zarovnání rovnic

Lze použít prostředí split, aligned nebo gathered vnořené do prostředí equation (nutný amsmath)
split a aligned zarovnává defaultně doprava (pomocí & lze určit místo zarovnání)
gathered zarovnává defaultně na střed

Zápis matic (bmatrix)

Po použití amsmath lze použít:

\begin{bmatrix}
...

Vícenásobné spouštění příkazu PDFlatex

Proč použít PDFlatex 3krát? Protože:

  • poprvé vygeneruje dokument
  • podruhé vygeneruje např. obsah (či jiné odkazy, reference apod.)
  • potřetí poupraví stránkování v případě, že obsah přetekl přes jednu stranu!

České uvozovky

\uv{slovo v uvozovkách}

Dokreslit obrázky než půjdem dál

Pro vykreslení všech zatím nevykreslených obrázků než se bude pokračovat:

\clearpage

.eps i v PDFlatexu

Klasický PDFlatex nepodporuje vložení formátu .eps, ale pouze pdf, řešením je použít balíček:

\usepackage{epstopdf}

A při problémech s diakritikou http://stackoverflow.com/questions/4957988/how-to-use-non-ascii-characte... (například Laprint či něco podobného http://www.mathworks.de/matlabcentral/fileexchange/4638-laprint )

Jinak v matlabu se dá psát vlastně v texu ;) http://www.mathworks.nl/matlabcentral/newsreader/view_thread/291805

http://www.mathworks.nl/matlabcentral/newsreader/view_thread/291805

Tags: