Změna MySQL hesla

Při přihlášení do phpMyAdminu je pod "Actions" i "Change password".

Řešení přes konzoli:
Zadat
mysql -h ADRESA -u LOGIN -p
a po zadání hesla dát příkaz
set password=password("NOVE_HESLO");

Tags: