Zvuk nebo hudba v prezentaci

Přidání Zvuku/hudby do prezentace - Powerpoint 2007
Podmínka vložení zvuku/hudby přímo do souboru prezentace je velikost do 50 000 kB a formát .wav.
Velikost prezentace se samozřejmě zvětší o zvukový soubor.

  • Vložíme zvuk: Menu Vložení > Mediální klipy (Zvuk) > Zvuk ze souboru...
  • Na dotaz "Jak chcete zvuk v prezentaci spustit?" > Automaticky
  • V novém menu Možnosti nastavit hlavně "Maximální velikost zvukového souboru (kB)" na dostatečně velkou hodnotu, aby byl zvuk zahrnut do prezentace!
  • Znovu vložit zvuk (aby se na něj aplikovala nastavená maximální velikost, jinak nebude vložen přímo do souboru).
  • Obrázek repráčku lze skrýt volbou "Skrýt během prezentace"
  • Další volby jsou na snadě...

Reference: http://office.microsoft.com/.../pridani-a-prehrani-zvuku-v-prezentaci...

Pro novější Office (2010) se soubor vkládá do prezentace snad automaticky: http://office.microsoft.com/.../add-and-play-sounds-in-a-presentation...

Photo credit: zedworks, cc

Cliparts credit:opencliart, cc